സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പകുതി ശമ്പളം മാത്രം. കേരളം കണ്ടു പഠിക്കണം ആന്ധ്രാ പ്രദേശിനെ.. ആർക്കും പരാതിയും പരിഭവവും ഇല്ല.

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ മാസവും പകുതി ശമ്പളം മാത്രമേനൽകുകയുള്ളൂവെന്ന് ആന്ധ്രപ്രദേശ് സർക്കാർ. പെൻഷനും പകുതിയായിരിക്കും നൽകുക. കഴിഞ്ഞ മാസവും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പകുതി ശമ്പളം മാത്രമാണ് നൽകിയിരുന്നത്. കൊവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ടായ അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി.

അതേസമയം, പ്രത്യേക ഉത്തരവിലൂടെ ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് നിയമപരമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്തു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി എന്ന പേര് പറഞ്ഞ് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പിടിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അതിനാൽ ഉത്തരവ് രണ്ട് മാസത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

Leave a Comment