പച്ചക്കറിച്ചെടികളെ നശിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളീച്ചകളെ എന്നെന്നേക്കുമായ് തുരത്താൻ അത്ഭുത മരുന്ന്

വീട്ടില്‍ പച്ചകറി കൃഷി വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ ചെയ്തു ഒരു കുട്ടിയെപോലെ കൃഷി പരിപാലിച്ചു വരുന്ന വീട്ടമ്മമാരുടെ മനസ്സിനെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആണ് അവര്‍ കൃഷി ചെയ്ത പച്ചക്കറികള്‍ വെളീച നശിപ്പിക്കുന്നത് . അപ്പോള്‍ ഇന്ന് നമ്മള്‍ ഇവിടെ പരിചയപെടുതുന്നത് ഇങ്ങനെ പച്ചക്കറികള്‍ നശിപ്പിക്കുന്ന വെള്ളീച്ചയെ വേരോടെ തുരത്താന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കിടിലന്‍ മാര്‍ഗം ആണ്. അപ്പോള്‍ അത് എന്ത് എന്നും അത് തയാറാക്കി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നും നോക്കാം.

Leave a Comment