വീടിനകത്തു ഒരു പൊടി പോലും കയറില്ല, അഞ്ചു പൈസ ചിലവില്ലാത്ത ഈ സാധനം വെച്ചാൽ..

വീടിനകത്തു ഒരു പൊടി പോലും കയറില്ല, അഞ്ചു പൈസ ചിലവില്ലാത്ത ഈ സാധനം വെച്ചാൽ. ഈ വീഡിയോ കാണാൻ താഴെ വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാണു. നല്ലൊരു ഡോർ മാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരു പൊടി കയറില്ല. പഴയ തുണികൾ കൊണ്ട് സൂചിയും നൂലും കൊണ്ട് അടിപൊളി ഡോർ മാറ്റ് ഉണ്ടാകു ആർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേസ്റ്റ് തുണി മതി. കീറിയോ ചുരിദാറോ, നൈറ്റിയോ, ബനിയാണോ, ലെഗ്ഗിങ്‌സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ഈ ഡോർ മാറ്റ്.

പതിനഞ്ചു മിനിറ്റ് മതി ഇതു ഉണ്ടാക്കാൻ. പുതിയ തുണി വാങ്ങി പൈസയും കളയേണ്ട, പഴയ തുണിയും വേണ്ടാ, ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ. ഈ വീഡിയോ കാണാൻ എല്ലാവർക്കും താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു. പതിനാലു ഇഞ്ചി നീളം, പതിനെട്ടു ഇഞ്ചു വീതി ഉള്ള നാല് തുണികൾ എടുക്കുക. രണ്ട് തുണി എടുത്ത് രണ്ടായി മടക്കി ഷോൾഡർ ആറ് ഇഞ്ച് കൈകുഴി ആറു ഇഞ്ച് ചെസ്റ്റ് അളവ് ഒമ്പതു വൈസ്റ്റ്‌ അളവ് എട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക്‌ ചെയ്ത് കട്ട്‌ ചെയുക. ലൈനിങ് ഈ അളവിൽ കട്ട്‌ ചെയ്യു.

കട്ട്‌ ചെയ്ത് ബാക്കി വന്ന തുണിയോ, പഴയ ചുരിദാറോ, നൈറ്റിയോ, ശൗലോ കൊണ്ട് അടിപൊളി ആയി ഉണ്ടാക്കാം ഈ ജാക്കറ്റ്. അതിനുശേഷം പുറകിലെ അടിവശം മടക്കി അടിക്കുക. എന്നിട്ടു രണ്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി ചേർത്തു അടിക്കുക എന്നിട്ടീ ഷോ ബട്ടൺ ഡോറി മുൻവശത്തെ വയ്ക്കാം. അത് തന്നെ അടിപൊളി ആവും. ഈ ഷോർട് ജാക്കറ്റ് ചുരിദാർ ഫ്രോക്ക് പാവാടയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഇടാം. അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ടി ആർക്കും തയ്ക്കാം ഈ ജാക്കറ്റ്. കടയിൽ പോയി റെഡിമേഡ് മേടിച്ചാൽ ആയിരം രൂപ കൊടുക്കണം. തയ്യൽ ഷോപ്പിൽ കൊടുത്താൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ തുണിക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപ തയ്യൽ ക്യാഷും ആവും. ഇതിലും ഭേദം സ്വയം തയ്ച്ചു ഇടുക പൈസ പോക്കറിൽ കിടക്കും. ഷെയർ ചെയ്യു എല്ലാവര്ക്കും ഉപകാരമാവും