വയറും ഫാറ്റും കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടാല്‍ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും..

ഈ പുതിയ വിദ്യ കാരണം ദിവസവും ഓരോ കിലോ വീതം കുറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ നൂറ് കണക്കിന് വായനക്കാരുടെ മെയിലുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ലഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമൊന്നും ഞങ്ങളും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. എല്ലാ ഭാരകുറയ്ക്കാനുള്ള മാന്ത്രിക വിദ്യകളേയും പോലെയായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാല്‍ റിസള്ട്ട് ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. അതോടെയാണ് പഠിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് വായക്കാരാണ് 28 കിലോ ശരീര ഭാരം കുറച്ചത്. ഡയറ്റിംഗും എക്‌സസൈസും സര്ജുറിയും ഭഷണം കുറയ്ക്കുകയുമൊന്നുമില്ലാതെ.

ഈ വിപ്ലവകരമായ മാര്ഗ്ഗം കണ്ടെത്തിയ ആളെ തേടിപിടിക്കാനും അയാളുടെ കഥയറിയാനും ഹെല്ത്ത്സ റിപ്പോര്ട്ടു കള്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. വര്ഷ്ങ്ങളായി ഇന്ഡറസ്ട്രി രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്ന വലിയ നുണയെ തുറന്നു കാണിക്കുകയും ഈ വിദ്യ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തത് പ്രശസ്ത ബയോ മെഡിസിന്‍ ഡോക്ടറായ സിദ്ധാര്ത്ഥ് കുമെയില്‍ ആണ്. എയിംസ് ന്യൂഡല്ഹിിയിലെ റിസര്ച്ച് വിഭാഗത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് മെയില്‍ ഈ കണ്ടെത്തല്‍ നടത്തുന്നത്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എളുപ്പ വിദ്യയെ നിരോധിക്കാന്‍ പല വന്‍ കമ്പനികളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കോടതിയുടെ നൂലാമാലകളില്‍ ഈ വിദ്യ കുരുങ്ങും മുമ്പ് എങ്ങനെ യാതൊരു ഡയറ്റും എക്‌സൈസും സര്ജദറിയുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാന്‍ പറ്റുമെന്ന് അറിയാന്‍ വായിക്കൂ.. അരക്കെട്ടിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത്. വര്ഷകങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടതു കാരണം പലപ്പോഴും മെറ്റബോളിസം പതുക്കെയാകും അതുകൊണ്ട് ഫാറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാകില്ല. അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ മെറ്റബോളിസം വേഗത്തിലാക്കുന്ന മാര്ഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.