മലബന്ധം നമുക്ക് എങ്ങനെ മരുന്നില്ലാതെ സ്വയം നാച്ചുറൽ ആയി പരിഹരിക്കാം ?

രാവിലെ കൃത്യമായി മലശോധന ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണവും ഉന്മേഷക്കുറവും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പലരും മലശോധനയ്ക്ക് പരസ്യത്തിൽ കാണുന്ന മരുന്നുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ച് അവസ്ഥ മോശമാകുമ്പോൾ ആണ് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത്.. എന്നാൽ കോൺസ്റ്റിപേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ത് ? ഇത് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ആയി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ? ഇത് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക.. കാരണം ഇത് ഒരുപാടുപേരെ അലട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഉപകരിക്കും..

Leave a Comment