എത്ര ഓര്‍മ്മക്കുറവ് ഉള്ളവര്‍ക്കും ഓര്‍മ്മ തിരിച്ചു കിട്ടാന്‍ സ്വയം ചെയ്യാവുന്ന വിദ്യകൾ. 100% വിശ്വസിക്കാം..

ഈ ലോകം നിലനിൽക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം മനുഷ്യന് മറക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നതാണ്. കാരണം, ചില കാര്യങ്ങൾ മറക്കാനും ശമിപ്പിക്കാനും മനുഷ്യന് കഴിവില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അത് നിരവധി വലിയ

ചില ഭർത്താക്കന്മാർ ഇങ്ങനെയാണ്‌, ഭാര്യ അത് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല എങ്കില്‍..

തീര്‍ച്ചയായും കണ്ണു നനഞ്ഞ് പോകും ഈ ഒരു കഥ വായിച്ചാല്‍. ഭര്‍ത്താക്കന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാത്ത, എന്റെ ഭര്‍ത്താവ് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ റൊമാന്റിക് അല്ല എന്നു പറയുന്ന, അടുക്കള ജോലികളില്‍

നിത്യ ജീവിതത്തില്‍ ഈ നാല് കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്താല്‍ കുറഞ്ഞത്‌ നൂറു രോഗങ്ങളെ തടയാം

വെള്ളം കുടിക്കുന്ന 4 നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ കുറഞ്ഞത്‌ ഒരു 100 രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വാത, പിത്ത, കഫത്തിന്റെ അസന്തുലനമാണ് രോഗത്തിനുള്ള പ്രധാനകാരണം.